ล็อกอินเข้าสู่ระบบ... Close
มีปัญหาการใช้งาน, ลืมรหัสผ่าน, ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
แจ้งได้ที่ 044-235222-3, 044-295614-5
MECMNRH
13 ก.ค.
2567
ปฏิทินกิจกรรม, การประชุมทางไกล,
และการเรียนการสอนทางไกล
ด้วยระบบ Tele Conference

ปฎิทิน MECMNRH

ระบบบริการนักศึกษา

ภาควิชา

หอพักแพทย์

ดาวน์โหลด
+ สร้าง QRCode สำหรับเพิ่มกิจกรรมบน Google Calendar
ชื่อกิจกรรม : คลิกขวาที่ QRCode แล้วเลือก Save image as ...
จากวันที่ (yymmdd)
เวลา (hhmm)
(เช้า-เที่ยงวัน) 1200-2350 am
(บ่าย-เที่ยงคืน) 0100-1150 pm
ถึงวันที่ (yymmdd)
เวลา (hhmm)
(เช้า-เที่ยงวัน) 1200-2350 am
(บ่าย-เที่ยงคืน) 0100-1150 pm
สถานที่
รายละเอียดกิจกรรม
คำชี้แจง
- ต้องมี Account ของ Google (เช่น ....@gmail.com หรือ ....@cpird.in.th) ''ลงทะเบียนขอใช้ Cpird Mail''
- ลงชื่อเข้าใช้บน Google Chormeก่อนให้เรียบร้อย โดยระบบจะทำการเพิ่มกิจกรรมผ่าน Google Chorme
- ไม่ควรใช้ประโยคหรือคำที่ยาวมาก รายละเอียด QRCode จะเล็กลงตามขนาดความยาวของคำ
- สามารถนำ QRCode แนบเอกสารเชิญอบรมหรืองานกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการแจ้งเตือนลงในปฏิทิน Google Calendar
สร้าง QRCode จาก URL
URL :
: คลิกขวาที่ QRCode แล้วเลือก Save image as ...