ติดต่อเรา

แจ้งข้อมูล,ข่าวสาร มาได้ที่ คอมเม้นท์ด้านล่าง หรือ เว็บบอร์ด
หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่
เลขที่ 49 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร: 044 235222 - 3
Fax: 044 295614
E-Mail: mec.korat@cpird.in.th