ล็อกอินเข้าสู่ระบบ... Close
มีปัญหาการใช้งาน, ลืมรหัสผ่าน, ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
แจ้งได้ที่ 044-235222-3, 044-295614-5
MECMNRH
+เพิ่มประกาศ Close
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
ประกาศแจ้งนักศึกษา
  แจ้งผลการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561
แจ้งผลการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2561
: ประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561
  ลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2561
1. ลงงทะเบียนออนไลน์ http://meckorat.info 2. ชำระค่าลงทะเบียน 1 - 2 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 - 14.30 น.
: ประกาศเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561
  แจ้งผลการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
แจ้งผลการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560
: ประกาศเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2561
  แจ้งผลการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
แจ้งผลการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-5 ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560
: ประกาศเมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2560