ข่าวสาร

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2564

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2564 Zoom meeting id: 91373310216 pass: 049031 หรือลิ้ง https://zoom.us/j/91373310216?pwd=d0hEZwcGhOT5sRit5Wkd2bndVQT09
ข่าววันที่ 15 มี.ค. 2564

แบบฟอร์มในการขอทุนอบรม/ประชุม ภายในประเทศ ด้านแพทยศาสตรศึกษา

แบบฟอร์มในการขอทุนอบรม/ประชุม ภายในประเทศ ด้านแพทยศาสตรศึกษา
ข่าววันที่ 11 ก.พ. 2564

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาแพทย์ ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 18 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาแพทย์ ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 18 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สามารถลงชื่อร่วมถายรูปได้ที่ โทร 044-235224 ภายในวันที่ 14 กันยายน 2563
ข่าววันที่ 11 ก.ย. 2563

ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2566

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2566
ข่าววันที่ 4 พ.ย. 2565

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบรวบยอดของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบรวบยอดของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าววันที่ 8 ก.ย. 2565

ประโยชน์ที่ประชาชน และภาครัฐ จะได้รับจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ประโยชน์ที่ประชาชน และภาครัฐ จะได้รับจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ข่าววันที่ 8 มิ.ย. 2565

ภาควิชา

หมายเหตุ ภาควิชาที่มีหลักสูตรแพทย์หลังปริญญา

ผู้บริหารและบุคลากร

นายแพทย์พิภพ จิตรนำทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

แพทย์หญิงกุลฤดี วงศ์เบญจรัตน์

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

นายแพทย์ณัฐกุล แย้มประเสริฐ

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านบริหาร และอาคารสถานที่

แพทย์หญิงชุติณา วะสุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการเงินและครุภัณฑ์

อัลบั้มภาพ

สื่อและโซเชียล

ดูสื่อเพิ่มเติมได้ที่ช่องของ MEC Korat
MEC Korat
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ(PIMU)
งานกิจกรรมนักศึกษาแพทย์
สโมสรนักศึกษาแพทย์

ปฏิทินศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 วันนี้... 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ติดต่อเรา

แจ้งข้อมูล, ข่าวสาร หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่

เลขที่ 49 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044 235223
E-Mail : mec.korat@cpird.in.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อการปรับปรุงการใช้บริการออนไลน์ของท่าน โดยเราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้ามาหน้าเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้