ข่าวสาร

วันที่ 1 ก.ค. 2567

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2567 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา
วันที่ 7 มิ.ย. 2567

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอเชิญร่วมประชุม Common Pediatric Problems: from threory to real-world practice วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2567 ณ ห้องประชุม 111 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อาคารศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์
วันที่ 8 พ.ค. 2567

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคไต

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคไต รุ่นที่ 12 จำนวน 3 ตำแหน่ง
วันที่ 7 พ.ค. 2567

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการกุมารเวชกรรมครั้งที่ 1

ขอเชิญ กุมารแพทย์ แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการกุมารเวชกรรมครั้งที่ 1
วันที่ 25 เม.ย. 2567

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567 ในวันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ชั้น 5 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วันที่ 20 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันร่วมผลิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota)
วันที่ 17 เม.ย. 2567

ขอเชิญร่วมงาน พิธีมอบเกียรติบัตร ปัจฉิมนิเทศ

ขอเชิญร่วมงาน พิธีมอบเกียรติบัตร ปัจฉิมนิเทศ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ห้องประชุม 111 ปี ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการจำลองทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วันที่ 7 เม.ย. 2567

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

วันที่ 1 เมษายน 2567 พญ.อังคณา วินัยชาติศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 22 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากอีก 36 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ ทั่วประเทศ โดยประธานในพิธี ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว
วันที่ 5 เม.ย. 2567

สถานที่สอบสัมภาษณ์แพทยประจำบ้าน

สถานที่สอบสัมภาษณ์แพทยประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2568 (รอบนโยบายพิเศษ)
วันที่ 2 เม.ย. 2567

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก¹ÒÂแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สถาบันร่วม ผลิตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ มีนักศึกษาá¾·Âìสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 53 คน จะกลับไป ปฏิบัติงาน ณ ภูมิลำเนาจังหวัดนครราชสีมา 29 คน ชัยภูมิ 7 คน บุรีรัมย์ 11 คน และสุรินทร์ 6 คน
วันที่ 28 มี.ค. 2567

“ค่ายนพลักษณ์เบื้องต้น”

มื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้จัดโครงการเสริมหลักสูตรของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 “ค่ายนพลักษณ์เบื้องต้น” เพื่อสร้างเสริมอัตลักษณ์ CPIRD DNA ผ่านศาสตร์นพลักษณ์ สร้างเสริมความเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการประกอบวิชาชีพแพทย์ในอนาคต ณ ห้องประชุม 111 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมกระบวนกร ได้แก่ อาจารย์แพทย์หญิงเมษา ศรีสุกัญญา และอาจารย์แพทย์หญิงนภัค ด้วงจุมพล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และอาจารย์แพทย์หญิงอารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์ จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนพลักษณ์ เบื้องต้น ในครั้งนี้ได้ให้ความเห็นว่า เป็นหัวข้อที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้ได้รู้จักเข้าใจตนเองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และยังช่วยให้เข้าใจเพื่อนและคนรอบข้างเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งจะนำมาสู่การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีด้วยความเข้าใจ
วันที่ 26 มี.ค. 2567

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ขอประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันร่วมผลิต ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.044-235223 (คุณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2567 เปิดรับวันพุธ ที่ 20 มี.ค. 67 เวลา 9.30น. ปิดรับวันจันทร์ ที่ 8 เม.ย.67 เวลา 12.00น. สมัครเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th/น้ำ, คุณอมร)
วันที่ 15 มี.ค. 2567

ปัจฉิมนิเทศรามาธิบดี

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้จัดปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาคการศึกษาที่ 2 กลุ่มที่ 2 ณ ห้องประชุม 111 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองทางการแพทย์ เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา เป็นประธานให้โอวาท และคณาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์สังคม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และออร์โธปิดิกส์ เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ 2 มี.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา2568

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 มีนาคม 2567 ประกาศคุณสมบัติ ตรวจสอบคุณสมบัติ https://drive.google.com/drive/folders/13GTucvgKzEHmV-Iw-eQ3xulGTjUUNbcz สอบถามเพิ่เติม ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร 044-235223
วันที่ 30 ม.ค. 2567

RAK Open House 2023

เปิดบ้านรามธิบดีโคราช
วันที่ 30 ม.ค. 2567

กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

กิจกรรมด้านสุขภานักศึกษาแพทย์
วันที่ 23 ม.ค. 2567

ประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน ร่วมประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567 สามารถส่งบทคัดย่อ (Abstract) ออนไลน์ ผ่าน Qr code หรือที่งานวิจัย อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 2 หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 29 มีนาคม 2567
วันที่ 23 ม.ค. 2567

ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน ที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2567 สามารถยื่นความประสงค์ขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 มีนาคม 2567 ที่อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 2

สื่อการเรียนการสอน

ดูเพิ่มเติม MEC Korat Channel

ภาควิชา

หมายเหตุ ภาควิชาที่มีหลักสูตรแพทย์หลังปริญญา

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ดูเพิ่มเติม

REDCap

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางการวิจัย

ปฏิทินศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 วันนี้... 13 กรกฎาคม พ.ศ.2567

ติดต่อเรา

แจ้งข้อมูล, ข่าวสาร หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่

เลขที่ 49 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044 235222
E-Mail : mec.korat@cpird.in.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อการปรับปรุงการใช้บริการออนไลน์ของท่าน โดยเราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้ามาหน้าเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้