MEC MNRH : Medical Education Center Maharat Nakhon Ratchasima Hospital | ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา mec.korat@cpird.in.th 044-235222

ข่าวสาร

วันที่ 1 มี.ค. 2566

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 รอบนโยบายพิเศษ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 รอบนโยบายพิเศษ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มี.ค. 2566 เวลา 08:30 น. ถึง 17 มี.ค. 2566 เวลา 17:00 น. และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร.044-235223
วันที่ 1 มี.ค. 2566

มหาวิทยาลัยมหิดลปรับกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ MU-TCAS รอบที่ 2 โควตา TCAS66

มหาวิทยาลัยมหิดลปรับกำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ MU-TCAS รอบที่ 2 โควตา TCAS66 จากเดิม เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 มี.ค. 66 เวลา 9.30 น. ถึงวันที่ 7 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. ปรับเป็น เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 20 มี.ค. 66 เวลา 9.30 น. ถึงวันที่ 7 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. ผู้สมัครสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัคร ที่เว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th หรือ Facebook https://www.facebook.com/tcasmahidol หรือ โทร. 0 2849 4588, 0 2849 4596, 0 2849 4597
วันที่ 18 ก.พ. 2566

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ร่วมส่งผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ร่วมส่งผลงานวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2566 หมดเขตส่งผลงาน 31 มีนาคม 2566 สามารถส่งบทคัดย่อ (Abstract) ได้ทางออนไลน์ผ่าน QR Code หรือ ที่งานวิจัย อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอมรรัตน์ บัลลังก์สระน้อย โทร. 044-235223
วันที่ 18 ก.พ. 2566

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญนักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ที่สนใจขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 สามารถยื่นความประสงค์ขอรับทุนได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 เมษายน 2566 ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผู้ประสานงาน คุณอมรรัตน์ บัลลังก์สระน้อย โทร. 044-235223
วันที่ 15 ม.ค. 2566

รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงปี 2566 รอบ 2 รับสมัคร 16-20 มกราคม 2566

รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงปี 2566 รอบ 2 รับสมัคร 16-20 มกราคม 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง

สื่อการเรียนการสอน

ดูเพิ่มเติม MEC Korat Channel

ภาควิชา

หมายเหตุ ภาควิชาที่มีหลักสูตรแพทย์หลังปริญญา

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 วันนี้... 25 มีนาคม พ.ศ.2566

ติดต่อเรา

แจ้งข้อมูล, ข่าวสาร หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่

เลขที่ 49 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044 235222
E-Mail : mec.korat@cpird.in.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อการปรับปรุงการใช้บริการออนไลน์ของท่าน โดยเราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้ามาหน้าเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้