ล็อกอินเข้าสู่ระบบ... Close
มีปัญหาการใช้งาน, ลืมรหัสผ่าน, ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่
แจ้งได้ที่ 044-235222-3, 044-295614-5
MECMNRH
+เพิ่มประกาศ Close
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่ระบบบุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศแจ้งสำหรับอาจารย์ และบุคลากรศูนย์แพทยฯ
  หนังสือชี้แจงแนวทางเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงปี 60
หนังสือชี้แจงแนวทางเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงปี 60 >>>::: เอกสารที่แนบมา :::
: ประกาศเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2559
  การประชุม คณะกรรมการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
: ประกาศเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2559